English
p-ISSN: 2146-1155
e-ISSN: 2146-8079
Editör
Yalçın Külahçı
2014 Cilt 3
 
  Tanım
  Amaç ve Hedef
  Yayın Kurulu
  Yazı Değerlendirme
  Telif Hakları
  Yayın Künyesi
   
Deomed Yayıncılık
  Tanım
 

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneğinin (TEÜECD) resmi yayın organı olan El ve Mikrocerrahi / Hand and Microsurgery yılda 3 kez yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi Türkçe ya da İngilizce makaleleri değerlendirmek üzere kabul eder.

 
 
  Amaç ve Hedef
 

El ve Mikrocerrahi / Hand and Microsurgery dergisinin amaç ve hedefi, mikrocerrahinin getirdiği yenilikler ile birlikte başarısı ve hasta kazanımı da artan ve tüm dünyada yan dal olarak yaygınlaşmaya başlayan el cerrahisinde özellik arzeden el ve üst ekstremite hastalıkları, yaralanmaları, tümörleri, doğuştan anomalilerinin primer ve sekonder onarımları, rekonstrüksiyonları, doku nakilleri ve rehabilitasyonu konularında eksikliği hissedilen disiplinlerarası bir bilimsel tartışma zemini oluşturmak ve içerdiği birikimi uluslararası bilimsel paylaşıma sunmaktır.

 
 
  Yayın Kurulu
 

Editör
Yalçın Külahçı, Ankara

Editör Yardımcıları
Mustafa Kürklü, Ankara
İlhami Kuru, Ankara
Murat Kayalar, İzmir
Ali Emre Aksu, Ankara

Bilimsel Danışma Kurulu
Yalçın Ademoğlu, İzmir
Sait Ada, İzmir
Sinan Adıyaman, Ankara
Metin Akıncı, Ankara
Mehmet Alp, İstanbul
Atacan Atalar, İstanbul
Hüseyin Bayram, Adana
Halil İbrahim Bekler, İstanbul
Ömer Berköz, İstanbul
Osman Arslan Bora, İzmir
Lars Dahlin, Malmö, İsveç
Ahmet Fahir Demirkan, Denizli
Ferit Demirkan, İstanbul
Mehmet Demirtaş, Ankara
Hayati Durmaz, İstanbul
Ahmet Ekin, İzmir
Celal Metin Erer, İstanbul
Aydın Gözü, İstanbul
Eftal Güdemez, İstanbul
Mustafa Herdem, Adana
Tufan Kaleli, Bursa
Ullrich Lanz, Münih, Almanya
Gürsel Leblebicioğlu, Ankara
Dean S. Louis, Ann Arbor, MI, ABD
Berkan Mersa, İstanbul
Ufuk Nalbantoğlu, İstanbul
Oğuz Özdemir, İzmir
Mustafa Özkan, İzmir
Yüksel Özkan, Bursa
Kahraman Öztürk, İstanbul
Fatih Parmaksızoğlu, İstanbul
Oğuz Polatkan, İstanbul
Muhittin Şener, İzmir
Cihangir Tetik, İstanbul
Zekeriya Tosun, Konya
Serdar Tunçer, İstanbul
Cemil Yıldırım Türk, Kayseri
Arif Türkmen, Gaziantep
Serdar Tüzüner, Antalya
Levent Yalçın, İstanbul
Mehmet Yıldız, Trabzon
Aydın Yücetürk, İstanbul
Atilla Zenciroğlu, İstanbul

Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin isimleri soyadı sırasında göre yazılmıştır.

 
 
  Yazı Değerlendirme
 

Ön incelemeden geçirildikten sonra değerlendirme için kabul edilen yazılar en az iki danışman tarafından incelenir. Dergi Editörü danışmanların önerilerini de dikkate alarak makalenin kabul veya reddi konusunda son kararı verir. Editör makalede düzeltme isteme ve düzeltme sonrasında makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra değerlendirilmesi istenen çalışma(lar) için veri, bilgi ve belge isteyebilir ve yazar(lar) gereğinde bu editöryal talepleri karşılamak zorundadır.

 
 
  Telif Hakları
 

El ve Mikrocerrahi / Hand and Microsurgery'de yayımlanan makaleler ve eklerine (şekil, tablo, resim vb) ilişkin telif hakları dergiye ait olur. Bu amaçla makale gönderme sırasında dergi tarafından tüm yazarlarca onaylanan “Telif Hakları Devir Mektubu” talep edilmektedir. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

El ve Mikrocerrahi / Hand and Microsurgery, yazarlardan devraldığı ve çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişiklikiği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

 
 
  Yayın Künyesi
 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği adına Başkan Servet Aydın Yücetürk

Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı Beler Apt. 175/20
06680 Bakanlıklar, Ankara
Tel: (+9) 0312- 425 04 80-81

Yayın Türü
Yerel süreli yayın

Yayınevi
Deomed Yayıncılık
Gür Sok. 7/B Fikirtepe 34720 Kadıköy, İstanbul
Telefon: +90 216 414 83 43 (Pbx)
Faks: +90 216 414 83 42

 
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
El ve Mikrocerrahi / Hand and Microsurgery

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (TEÜECD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Journal of the Turkish Society for Surgery of Hand and Upper Extremity. Published by Deomed Publishing, Istanbul. Copyright © 2014, TEÜECD.
Creative Commons License
El ve Mikrocerrahi'nin çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.